AKTIONER I UPPSALA 00.01-02.00 Under natten till fredag den 21 mars, det vill säga under de första timmarna av den dag som utlysts som nationell aktionsdag mot kriget, genomförde olika utomparlamentariska grupper en serie direkta aktioner mot USAs och Storbritanniens anfallskrig.

Banderoller sattes upp på vägbroar och viadukter vid Uppsalas mest trafikerade vägar, och bilister möttes av budskap som ”Krig är fred – okunnighet är styrka”, som en kommentar till USA:s Orwellska verklighetsbeskrivningar. Flera stadsdelar tapetserades med löpsedlar, imiterande kvällstidningarnas, som angav att civila dog i bombräderna medan Bush redan börjat räkna sina oljepengar. Vita konturer målades av lik på gatorna, för att påminna om de irakier som kommer att dö i bombanfallen. Flygblad spreds som ifrågasatte USAs intressen i konflikten och de medel man valt att använda, över hela staden. Blodröd färg hälldes ut över bensinstationerna för att påminna om de blodspengar som oljeindustrin tjänar på kriget mot Irak.

Läs om mer aktioner på:
http://www.ageramotkrig.net