Den första domen mot en miljöaktivist, Daniel Heilborn, för olydnadsaktionerna för att rädda Ojnareskogen på Gotland har nu hållits i Visby Tingsrätt. Heilborn, som hade klättrat upp i ett träd för att hindra avverkningen, åtalades för ohörsamhet mot ordningsmakt eftersom han vägrade komma ner ur trädet på polisens uppmaning.

Men Gotlands Tingsrätt ogillade åtalet och friade Heilborn. Motiveringen var att Nordkalks avverkning inte var tillståndsgiven och att olydnadsaktivisterna därför handlade i nödvärn.

Tingsrätten skriver:

För det första har det i målet inte framlagts någon utredning som anger om det vid den aktuella tidpunkten
förelåg ett slutgiltigt tillstånd att på platsen avverka skog. Det torde dock vara att beteckna som allmänt veterligt att något slutgiltigt tillstånd inte fanns. För det andra finns det i målet inte någon utredning som visar vilken omfattning ett vid den
aktuella tidpunkten eventuellt gällande tillstånd hade.
I avsaknad av sådan utredning ska utgångspunkten för den fortsatta bedömningen vara att den skogsavverkning som pågick den 28 augusti 2012 var olaglig. (Mål nr B 1137-12)

För att kunna påbörja avverkningarna hade Gotlands polismyndighet fått förstärkning från Stockholm med 120 piketpoliser, hästar och hundar för att hindra miljöaktivisterna och lokalbefolkningens protester.

Tingsrätten menade att åklagaren misslyckats bevisa varför handlingen skulle ses som olaglig. Åklagaren kallar domen märklig men tänker inte driva frågan vidare.