Det gäller inte bara att ha rätt, utan också att få rätt. Genom att studera strategi och taktik flyttar vi fram våra positioner och lär oss förutse våra motståndares drag.

Lär av direktörerna
Det räcker inte att ha rätt, man måste få rätt också
Den rätta linjen är oftast fel
Vad kan vi lära av fienden?
Sun zi (Sun Tzu) – Krigskonst
Mao Tse Tung – Militärpolitik och gerillakrigsföring
Carl von Clausewitz: Krigets mål och medel
Tradeunionistisk politik och socialdemokratisk politik
Offentligheten: Indefiniering och utdefiniering
Carl Schmitt – Begreppet ”politisk”